از خودتان برای ما بگویید ؟

  

از ما چه میدانید و چرا ما را برگزیده اید ؟

  

چرا شغل قبلی خود را رها کرده اید ؟

  

شما چه کاری از دستتان برمی آید که فکر می کنید بهتر از دیگران می توانید ؟

  

آیا شغل دومی هم دارید ؟

  

اگر شغل بهتر از این شغل به شما پیشنهاد شود چه می کنید ؟

 

چه چیز باعث می شود فعالیتتان بیشتر شود ؟

   

انتظار چه میزان حقوق را دارید ؟

  

آیا به همکاری و هماهنگی و کار تیمی علاقه مندید ؟

  

دوست دارید رئیس یا مدیر شما چگونه باشد ؟

  

مهمترین ضعف شما در چیست ؟

  

در صورتیکه مشکلی را بین کارمندان این سازمان ببینید چه می کنید ؟

  

چه اهدافی را برای ما دنبال می کنید ؟

  

هدفتان از کار کردن چیست ؟

  

آیا سوالی از ما دارید ؟

  


جستجوی سریع محصولات :