بسمه تعالی

صنایع غذایی آذرطعمی نو


سوابق تحصیلی

مدارک تخصصی و علمی اخذ شده

مشخصات شرکتتعداد مشتریان حاضر در لیست پخش
تعداد شرکتهای تحت قرارداد که بصورت نمایندگی انحصاری همکاری دارید
بانک های طرف حساب
چنانچه مواردی خلاف واقع در اطلاعات بالا مشاهده گردد . شرکت مجاز است همکاری خود را با اینجانب بطور یکطرفه قطع و بنابه میل خود در آن تجدید نظر نماید .
تکمیل این فرم هیچگونه تعهد احراز نمایندگی ایجاد نخواهد کرد .
با تشکر فراوان از اینکه وقت گرانبهایتان را در اختیار ما گذاشتید و درخواست همکاری با این مجموعه را دارید . در انتظار انتقادات و پیشنهادات سازنده شما هستیم

جستجوی سریع محصولات :